päihdeläheisen toipuminen vertaistuki

Miksi läheisriippuvuuden hoito on raitistuneelle tärkeää?

Läheisriippuvuudesta toipumisessa on kyse omien rajojen löytymisestä.
Niistä, joiden ylitse emme enää salli toisten tulla, sekä niistä joiden yli emme enää ryntää itse. Vakavana tunne-elämän toimintahäiriönä läheisriippuvuus tuottaa ympäristöön epäterveellä tavalla sopeutuvaa ja muokkautuvaa käytöstä, jonka taustalla on tavallisimmin kaksi motiivia. Säästyä itse negatiiviselta tunnekokemukselta ja hylkäämiseltä, toisaalta pyrkimys vaikuttaa toisen ihmisen käyttäytymiseen.

Tukalassa tilanteessa läheisriippuvuudesta kärsivä ihminen ei osaa kysyä itseltään selkeästi: mitä minä haluan, tarvitsen ja mikä on minulle hyväksi? Sen sijaan hän lähtee määrittelemään muita ihmisiä ja näiden käytöstä ehdoksi omalle hyvinvoinnilleen.
” Voin huonosti, koska tuo toinen toimii noin ja siitä syystä joudun toimimaan itse näin.” Tiedostamattaan ihminen siis muovautuu toisen ihmisen mukaiseksi. Pyrkien joko vaikuttamaan tai miellyttämään, tai molempia. Läheisriippuvainen näkee toimintansa automaattisena seurauksena, oikeutettuna ja hyväksyttävänä, koska joku toinen teki tai jätti tekemättä jotakin. Tai sattumusten summana, jossa hän kokee itsensä uhriksi.

Kun tähän liitetään päihderiippuvuudesta toipuminen, päihteen jäätyä pois jäljelle jäävät (yhtä kaikki) tuhoisat toimintamallit, mikäli ihmisen elämään vaikuttaa läheisriippuvuus.
Vaarallista tässä on se, että molempia ilmiöitä ohjaa riippuvuuskäyttäytyminen ja tunnistettavat toimintamallit ja selviytymiskeinot, jotka aktivoituvat herkästi stressaavassa tilanteessa. Tällöin raittiudesta kiinni saanut läheisriippuvainen ohjautuu toisesta toimintahäiriöstä käsin, jolloin oman toiminnan seuraukset ovat kaikkea muuta, kuin toivottuja tai hyväksi hänelle. Rinnan valtaa jälleen ahdistus, pelko, häpeä, riittämättömyys. Arvottomuus, kelvottomuus ja neuvottomuus.

Jos näiden juurisyy on hoitamaton läheisriippuvuus, ennen pitkää riippuvuuskäyttäytyminen alkaa ohjaamaan kohti toivottomalta tuntuvaa tilaa, jossa ihminen alkaa kaipaamaan hetkellistä nopeaa helpotusta. Hinnalla millä hyvänsä. Ja surullisen usein se nopea helpotus löytyy päihteistä.
Päihderiippuvainen kun aktiivisesti sairastaessaan vastaa jokaiseen vastoinkäymiseen, jokaiseen voittoon, aurinkoiseen säähän, fillarin renkaan puhkeamiseen, sateiseen torstaihin tai makoisaan ateriaan käyttämällä päihteitä. Jos raitistumisen jälkeen toimintaa ohjaa läheisriippuvuus, jonka ydinmotiivina toiminnalle on välttyä negatiiviselta tunnekokemukselta, uhka ajautua takaisin pullon, pillerien tai piikkien äärelle on todellinen.
Ihminen tarvitsee, hän ansaitsee saada ymmärryksen, miksi kokee kuten kokee, miksi tuntee, kuten tuntee. Miksei päihteettömästä elämästä löytynytkään ilo ja jos löytyikin, miksi hän löytää itsensä draamoista ja tuhoisista käytösmalleista kerta toisensa jälkeen uudelleen. Tämä ymmärrys vahvistaa raittiutta henkilön lähtökohdista riippumatta. Tämä ymmärrys auttaa tunnistamaan impulssit ja sen, miksi hän saattaa havahtua miettimästä, että vastaus voisi löytyä päihteistä.
Toisinaan on enemmän kuin tarpeen saada apua ymmärtää elämänsä kokonaisuutena ja jatkumona syine ja seurauksineen.
Lapsuudessa kehittymään lähteneen läheisriippuvuuden ei tarvitse olla esteenä laadukkaalle raittiille elämälle. Molemmat ”päädyt” voi oppia ymmärtämään itsessään ja siten vain vahvistaa polkuaan onnellisempaan elämään.
Et ole raitistunut väärin, työkalupakkisi vain saattaa tarvita laajennusta.

Läheisten klinikka järjestää 8 vuorokauden läheishoitojaksoja raittiille addikteille. Voit lukea hoitojaksoista lisää täältä. Olet myös lämpimästi tervetuulut kuulemaan lisää raittiiden addiktien läheishoidosta maksuttomaan zoom – infoomme 5.1.2023 klo 18. Ilmoittaudu infoon: [email protected] niin saat infolinkin paluupostissa infopäivänä.

Scroll to Top