Läheishoito

Hoitokokonaisuudet ja kurssit läheisille, jotka elävät tai ovat eläneet päihderiippuvaisen lähellä.

Asiakasryhmällemme on tyypillistä kokea syvää ahdistuneisuutta ja toivottomuuttakin. He ovat usein yrittäneet jo monin eri keinoin löytää ratkaisua omaan huonoon oloonsa, mutta havahtuneet ettei mikään ole auttanut. Se mikä ennen on tuonut helpotusta, aiheuttaa nykyisin vaan lisää ahdistusta. Keho ei enää jaksa ja mieli on synkkä. Ulkopuolinen maailma tuntuu vaativalta eikä mikään enää riitä.

Kaiken pitäisi olla hyvin.
Miksi minusta tuntuu tältä?
Mikä minua oikein vaivaa?

Monien kohdalla vastan intensiivinen läheishoitojakso on tarjoillut kauan kaivatut vastaukset ja uuden työkalut uudelle elämälle.

apua päihdeläheiselle

Läheishoidon kokonaisuutta suunnitellessamme asiakasryhmältä keräämämme palautteen lisäksi, palasimme myös omille juurillemme avun tarvitsijoina.  Arvioimme menneiden läheishoitojaksojen rakennetta kriittisesti ja palautimme mieleemme läheishoitoon osallistuneilta ihmisiltä kuulemiamme palautteita. Tarkastelimme päihdeläheisen toipumisprosessin kulkua, ja sen etenemiseen vaadittavia elementtejä. Toipumisprosessiin olemme tutustuneet työvuosien aikana kerrytettyjen havaintojen, omien kokemuksiemme ja jaettujen asiakaskokemuksien avulla. Myös läheisen toipuminen etenee tietyllä syklillä ja vaatii tiettyjen ilmiöiden toteutumista edetäkseen.

Tämän suunnittelutyön lopputulemana syntyi Läheisten klinikan läheishoito.

Läheishoito on 10 vuorokauden hoitokokonaisuus päihdeläheisille ja läheisriippuvaisille

Läheishoidon tavoitteena on menneisyyden kokemuksista vapautuminen kohti valoisampaa tulevaisuutta.

Läheishoidossa hyödynnämme ammatillisen asiantuntijuuden lisäksi 12-askeleen toipumisohjelmaa, vertaistuellista yhteisöllisyyttä, kokemusasiantuntijuutta sekä terapeuttisia työkaluja, kuten elämänjana, ketjuanalyysi ja sukupuu työskentely. Tunnetyöskentely näyttelee suurta roolia. Tutustumme primääri- ja sekundääritunteisiimme kohtaamisen ja kehollisdialektisen valmennuksen avulla. Työskentelymme tavoitteena on asiakkaan itsetuntemuksen lisääminen ja yksilöllisten voimavarojen löytäminen ja vahvistaminen.

Läheishoidossa tarkastellaan menneisyydessä omaksuttuja toimintamalleja ja niiden seurauksia asiakkaan elämässä. Ryhmätyöskentelyn avulla opettelemme uusia toimintamalleja ja reflektoimme näiden vaikutusta olossamme ja ympäristössämme.

Hoitoympäristöllä on tärkeä merkitys toipumismatkallamme. Läheisille tyypillistä on lähes pakonomainen suorittaminen ja kyvyttömyys pysähtyä. Monet meistä pysähtyvätkin vasta uupumukseen. Siksi on tärkeää, että hoitoympäristö on kiireetön ja rauhallinen.  

Läheishoidossa sinulle ei ole kiire. Saat kaikessa rauhassa keskittyä vain elämäsi tärkeimpään ihmiseen, eli itseesi.


Tulevat kurssit

Sinulla on oikeus saada apua

Sosiaalihuoltolaki §11 Tuen tarpeet

Sosiaalipalveluja on järjestettävä:

  1. tueksi jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen;
  2. asumiseen liittyvään tuen tarpeeseen;
  3. taloudellisen tuen tarpeeseen;
  4. sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi;
  5. lähisuhde- ja perheväkivallasta sekä muusta väkivallasta ja kaltoinkohtelusta aiheutuvaan tuen tarpeeseen;
  6. äkillisiin kriisitilanteisiin liittyvään tuen tarpeeseen;
  7. lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseksi;
  8. päihteiden ongelmakäytöstä, mielenterveysongelmasta sekä muusta sairaudesta, vammasta tai ikääntymisestä aiheutuvaan tuen tarpeeseen;
  9. muuhun fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen tai kognitiiviseen toimintakykyyn liittyvään tuen tarpeeseen;
  10. tuen tarpeessa olevien henkilöiden omaisten ja läheisten tukemiseksi.
Scroll to Top