Auta päihderiippuvaista hankkimalla tietoa.

Miten toimia, kun sairauden kuvaan kuuluu sairauden tunnottomuus? Miten auttaa ihmistä, joka ei koe tarvitsevansa apua? Mistä tiedän mikä on oikein? Miksi oikein toimiminen tuntuu niin pahalta?

Avaimia onneen ei ole, mutta päihderiippuvuuden kohdalla tieto toimii avaimena siihen ensimmäiseen lukkoon. Työskennellessämme päihderiippuvaisten läheisten kanssa olemme huomannut, että sairauskäsityksen ymmärtäminen on ensiaskel kohti toivottua muutosta. Kun läheinen ymmärtää päihderiippuvuuden olevan sairaus, hänen on myös helpompi suhtautua tilanteeseen ja toimia objektiivisesti tilanteen mukaisella tavalla. 

Työskennellessäni muistisairaiden vanhusten parissa kohtasin monia heidän läheisiään. Keskustellessani heidän kanssaan minulle selvisi, että monen kohdalla diagnoosin kuuleminen oli heille helpotus, vaikkakin useammalle samainen diagnoosi aiheutti myös häpeän ja syyllisyyden tunteita. Monet heistä nimittäin olivat tiedostamattaan syyllistäneet vanhempaansa tilanteesta. Monet olivat repineet tukkaa päästänsä ja pohtineet, miten heille rakas ihminen oli alkanut käyttäytymään järjettömällä tavalla? Miksi rakkaan ihmisen persoonallisuus on muuttunut?  Monet olivat tunteneet suurta huolta, hämmennystä ja pelkoa. Diagnoosin jälkeen he ymmärsivät mistä on kyse. Läheiset saivat tietoa sairaudesta, sekä tukea ja neuvontaa. Heidän oli nyt helpompi toimia haastavassa tilanteessa, koska he tiesivät toimivansa oikein, vaikkei muistisairauteen sairastunut ihminen olisikaan heidän kanssaan samaa mieltä. He ymmärsivät, että heidän tulisi tuossa kohtaa olla vastuullisia läheisiä, jotka tekevät päätöksen heille rakkaan ihmisen edun mukaisesti, jotta tämän olisi turvallista olla ja elää. Tunteilta diagnoosi ei kuitenkaan säästellyt. Kun läheiset toivat ahdistunutta ja vihaista muistisairasta hoitokotiin, ei raskaita tunteita voinut olla aistimatta. Usein ristiriitaiset tunteet purkautuivat itkuna ulos hoitokodin pihamaalla. Ristiriita järjen ja tunteiden välillä on suuri. Teenkö oikein? Tämä tuntuu niin pahalta. Mutta jokainen läheinen tietää toimivansa oikein ja vastuullisesti. Ihminen, joka sairastaa muistisairauden kaltaista aivosairautta, ei kykene näkemään omaa tilaansa, eikä kykenen huolehtimaan itsestään. Tämä johtuu siitä, että sairauden luonteeseen kuuluu sairauden tunnottomuus.  / Jenna Takatalo

Kun puhumme päihderiippuvuudesta, puhumme hyvin samankaltaisesta ilmiöstä. Suuri eroavaisuus on kuitenkin siinä, että päihderiippuvuus ei ole lopullista vaan oikean hoidon avulla siitä voi toipua! Meillä on siis mahdollisuus saada rakastamamme ihminen takaisin, toisin kuin muistisairauksien kohdalla. 

Miksi emme siis toimi järkevällä tavalla? Miksi toimimme järkemme vastaisesti?

Ongelma on siinä, että päihderiippuvuus on pikkuhiljaa edennyt vuosien ajan. Läheiset ympärillä ovat salakavalasti sopeutuneet tilanteeseen, jota on vaikeaa enää kyseenalaistaa. Vuosien aikana olemme itse alkaneet käyttäytyä sairauden ehdoilla. Ajatuksemme ja tunnemaailmamme ovat muuttuneet sairauden mukaiseksi. Jos olisimme kymmenen vuotta sitten kohdanneet tilanteen tällaisena, olisimme todennäköisesti havainneet ongelman heti! Olisimme osanneet toimia oikealla tavalla ja hakea apua. Mutta nyt kun olemme vuosien aikana juurtuneet osaksi sairautta, meidän on vaikeaa enää tarkastella tilannetta realistisesti. Päihderiippuvuus aiheuttaa myös pelkoa, syyllisyyttä ja häpeää, jotka alkavat ohjailemaan meidän läheisten toimintaa. ÄLÄ PUHU, ÄLÄ TUNNE, ÄLÄ LUOTA!

Tieto on tie ymmärrykseen. Ymmärrys on tie muutokseen.

Tämän vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että läheiset saavat tietoa päihderiippuvuudesta koko perhettä koskettavana sairautena. Eli diagnoosin. Diagnoosin myötä myös läheisten on helpompi suhtautua tilanteeseen ja ymmärtää, miten tilanteessa kuuluu toimia huolimatta siitä, ettei sen tunnukaan mukavalta. 

Läheisen täytyy ymmärtää miksi päihderiippuvainen reagoi vihalla? Miksi hänen persoonallisuutensa on muuttunut? Miksi hän toimii kuten toimii? Läheisen täytyy ymmärtää, että kyse on sairaudesta. Päihderiippuvainen ei voi toimia toisin. Kun läheinen ymmärtää tämän, hän ymmärtää myös sen, ettei tilannetta voi muuttaa muutoin, kun laadukkaan päihdehoidon avuilla. Muutoin tilanne olisi sama, kuin muistisairaan läheinen vastuuttaisi muistisairasta toimimaan terveen ihmisen tavoin?

Läheisen on myös tärkeää ymmärtää oma osuutensa sairauden kuviossa. Miksi jatkan tilanteen mahdollistamista? Mitä pelkään? Millaista arkeni on päihderiippuvaisen kanssa? Miten tämä vaikuttaa lapsiimme?  Tilanteen hyväksyminen on ensi askel muutokselle. Tilanteen kieltäminen on taas sairauteen kuuluva toimintamalli, joka mahdollistaa sairauden jatkumista ja etenemistä. On tärkeää, että joku perheenjäsenistä alkaa näkemään tilanteen todellisen luonteen ja toimimaan vastuullisesti. Tämä puhkaisee päihderiippuvuuden kuplan ja mahdollistaa avun tuomisen kuplan sisälle. 

Miten Läheisten klinikalla voidaan auttaa ja tukea läheisiä?

Läheisten klinikan perustehtävä on auttaa, ohjata ja tukea päihderiippuvaisten läheisiä. Voit varata kauttamme maksuttoman konsultaatiopuhelun ( 30min) jonka aikana voimme yhdessä pohtia, miten voimme parhain mahdollisin keinoin auttaa juuri Sinua ja/tai teidän perhettänne. Kauttamme saat varattua yksittäisiä vastaanottoaikoja 69€/45min tai 5x45min tai 10x45min vastaanottopaketit hieman edullisempaan hintaan. Vastaanottojen teemat rakennetaan aina asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Pidämme myös ryhmänohjauksia perheille ja muille pienryhmille ( pyydä tarjousta [email protected] ) Kaikkein tärkeintä vastaanotoillamme on kuitenkin se, että Sinä pääset puhumaan omista tunteistasi turvalliseen ympäristöön ja tulet kuulluksi ja ymmärretyksi.

Alla esimerkkejä vastaanotoillamme käytävistä teemoista:

  • Mitä on päihderiippuvuus? – Sairauskäsitys. 
  • Sairauden eteneminen 
  • Miten päihderiippuvaista voi auttaa?
  • Miten päihderiippuvuus vaikuttaa läheisiin? 
  • Miten lapset kokevat päihderiippuvuuden perheessä?
  • Päihdeperheen roolimallit
  • Mitä on läheisriippuvuus?

Läheinen. PUHU. TUNNE. LUOTA. Sinun ei tarvitse jäädä yksin <3

[email protected]

P: 041-3189162

Scroll to Top