,

8 vuorokauden läheishoito / Raittiit addiktit

1 680,00

Läheishoito on 8 vuorokauden hoitokokonaisuus raittiille addikteille, joilla päihderiippuvuudesta toipumisen myötä on ilmennyt läheisriippuvaista toimintahäiriötä. Läheisriippuvuus on kasa epäterveitä tunne- ja toimintamalleja, joista käsin läheisriippuvainen reagoi ympäristöönsä ja ihmisiin. Läheisriippuvaisella ei ole kykyä hahmottaa primääritunteitaan ja siksi hän reagoi yleensä sekundääritunteestaan käsin. Reagointi on usein pakonomaista ja hyvin impulsiivista, koska läheisriippuvainen hakee tunteilleen nopeaa helpotusta. Raittiille päihderiippuvaiselle hoitamaton läheisriippuvuus on suuri uhka päihteettömälle elämälle. Läheisriippuvuus ei katoa päihderiippuvuuden hoidon myötä. Päinvastoin. Kun keho vapautuu kemiasta ja päihderiippuvuuden pakonomaisuudesta, on todellisille tunteille vasta tilaa. Vuosia kestänyt tunteiden turruttaminen ja pakeneminen on aiheuttanut sen, että nyt tunteet vyöryävät voimakkaasti pintaan. Monet raittiit kokevat suurta ahdistusta ja hätää näiden tunteiden kanssa.

Läheishoidon tavoitteena on menneisyyden kokemuksista vapautuminen kohti valoisampaa tulevaisuutta.

Osastot: ,

Läheishoidossa hyödynnämme ammatillisen asiantuntijuuden lisäksi 12-askeleen toipumisohjelmaa, vertaistuellista yhteisöllisyyttä, kokemusasiantuntijoita sekä terapeuttisia työkaluja, kuten elämänjana, ketjuanalyysi ja sukupuu työskentely. Tunnetyöskentely näyttelee suurta roolia. Tutustumme trauman käsitteeseen, sekä primääri- ja sekundääritunteisiimme turvallisen kohtaamisen ja kehollisdialektisen valmennuksen avulla. Työskentelymme tavoitteena on asiakkaan itsetuntemuksen,ja tunnesäätelytaitojen lisääminen ja yksilöllisten voimavarojen löytäminen ja vahvistaminen kohti toivottua muutosta.

Läheishoidossa tarkastellaan menneisyydessä omaksuttuja toimintamalleja ja niiden seurauksia asiakkaan elämässä. Ryhmätyöskentelyn avulla opettelemme uusia toimintamalleja ja reflektoimme näiden vaikutusta olossamme ja ympäristössämme.

Kysy lisää: in[email protected] tai 041-3189162 / Jenna tai 041-3122592 **OSTON YHTEYDESSÄ MAINITSETHAN LÄHEISHOIDON AJANKOHDAN**

Scroll to Top