Miksi läheiset tarvitsevat omaa hoito-ohjelmaa?

Eläminen päihderiippuvaisen, tai muun sairaan ilmiön rinnalla jättää aina jälkensä myös läheisiin ihmisiin. Riippuvuussairaus pitää sisällään ilmiöitä, kuten vastuuttomuus, henkinen- ja/tai fyysinen väkivalta, epärehellisyys, pakonomainen käytös, persoonallisuuden muutokset jne. Jotta läheinen kykenee elämään tässä ympäristössä, joutuu hän tahtomattaankin omaksumaan selviytymismekanismeja välttääkseen negatiivisia seurauksia ja/tai tunnetiloja. Eläessään selviytymisen tilassa, läheisellä ei ole mahdollisuutta havaita, tai varsinkaan puhua omista tunteistaan rehellisesti ja avoimesti. Läheinen kieltää omat tunteensa ja toimii riippuvuuden ehdoilla. Kauan jatkuessaan tämä sairas toimintamalli johtaa siihen, ettei läheinen enää tiedä miten toimia, koska hän on kadottanut omat tunteensa ja itsensä riippuvuuden vietäväksi. Tätä kutsutaan läheisriippuvuudeksi. 

Vaikka puhun tässäkin artikkelissa läheisriippuvuudesta, on syytä mainita, ettei läheishoitoon hakeutumisen kannalta ole oleellista se, tunnistatko itsesi läheisriippuvaiseksi. Läheishoito on suunnattu kaikille päihderiippuvaisten läheisille.  Hoitoon hakeutumisen kannalta on oleellista se, että tiedostat tarvitsevasi apua.

Photo by Jill Wellington on Pexels.com

Eikö riitä, että päihderiippuvainen raitistuu tai ongelma poistuu?

Ei välttämättä.

Monien kohdalla toki käy niin, että laadukkaan, koko perheen huomioivan päihdehoidon avulla saatetaan koko perhe yhteiselle viivalle, josta on hyvä jatkaa eteenpäin. On luonnollista, että menneisyys kummittelee vielä hetken aikaa perheessä esimerkiksi tapahtumiin liittyvinä pelkotiloina ja luottamuspulana. Pelkotilat hälvenevät ajan, ja korjaavien kokemusten myötä, ja pikkuhiljaa elämä asettuu uomiinsa joissa kaikilla perheenjäsenillä on lupa olla oma itsensä. Selviytymismekanismeja ei siis enää tarvita. 

Mutta kaikkien kohdalla tilanne ei ratkea pelkästään sillä, että päihderiippuvainen raitistuu tai muu vahva ongelma poistuu. Monien kohdalla päihderiippuvuus ei kosketa vain yhtä läheistä, vaan ympärillä saattaa olla monia päihderiippuvaisia. Tämän vuoksi yhden päihderiippuvaisen raitistuminen ei riitä, vaan apua tarvitaan siihen, miten suhtautua vielä sairastaviin läheisiin.

Moni läheinen on saattanut jo lapsuudestaan saakka elää sairaassa ympäristössä. Monen kohdalla selviytymismekanismeista on muodostunut käyttäytymisen normisto, jopa identiteettitason ongelma. Saattaa olla, että nämä ihmiset eivät ole koskaan saaneet kuulla ja/tai kokea olevansa rakastettuja, tärkeitä tai arvokkaita omina itsenään, vaan rakkaus on pitänyt ansaita, vaikka oman hyvinvointinsa kustannuksella. Ihmiselle on saattanut lapsuudesta saakka muodostua identiteetti, johon kuuluu kaikenlaisia toimintamalleja, joiden ainoa tavoite on ollut peittää tuskaa ja ansaita kunnioitusta, arvostusta ja rakkautta.  

Ihmisen hyvinvointi ja onnellisuus on siis riippuvaista siitä, miten hänen lähellään olevat ihmiset toimivat ja sanovat. Kaiken toiminnan tavoitteena on saavuttaa hyväksyttävä ja muille sopiva status. Pitkään jatkuessaan tämän kaltainen tila johtaa muiden riippuvuuksien lailla auttamattomasti siihen, että lopulta ihminen kuluttaa itsensä loppuun, eikä mitkään toimintamallit enää tuo helpotusta. Tällöin ihminen tarvitsee läheishoitoa. 

Mistä hoitoa läheiselle?

Tmi.Jenna Takatalon tuottama läheishoito on päihdeläheisten tarpeisiin suunniteltu hoitokokonaisuus, jota tuotetaan ryhmäohjauksena. Hoidon viitekehyksenä toimii Minnesota-mallinen työote. Hoidossa hyödynnetään muun muassa dialektisen käyttäytymisterapian menetelmiä, sekä ratkaisukeskeisyyttä. Hoidossa hyödynnetään ammatillisen osaamisen lisäksi 12-askeleen toipumisohjelmaa, kokemusasiantuntijuutta, sekä vertaistuellista yhteisöllisyyttä. Läheishoidon tavoitteena on, että osallistuja saa syvällisen ymmärryksen siitä, miten menneisyys päihdeongelmaisen kanssa on vaikuttanut nykyhetkeen ja läheisriippuvuuden syntyyn. Osallistuja pystyy havaitsemaan omat haitalliset toimintamallinsa ja selviytymismekanisminsa, jotka saattavat edelleen toimia hyvän elämän esteenä aiheuttaen negatiivisia tunnekokemuksia. Hoidon jälkeen tavoitteena on, että osallistuja kykenee näkemään itsensä vastuullisena oman elämänsä toimijana ja valjastamaan omat voimavarat käyttöönsä eläen nykyhetkeä, eikä menneisyyttä. 

Olisiko läheishoito sinua varten? Kaipaatko lisää tietoa Läheisriippuvuudesta? Osallistu Zoomissa pidettävään Webinaariimme maanantaina 5.4 klo 16-19.

Voit varata paikan webinaarista ilmoittautumalla: [email protected]

Vieritä ylös