,

Irti läheisriippuvuudesta – yksilöohjaus

1 499,00

Irti läheisriippuvuudesta – yksilöohjaus on kevennetty läheishoidon versio niille asiakkaille, joille syystä tai toisesta ei ole mahdollisuutta osallistua intensiiviselle läheishoitojaksolle. Tapaamiset ja ohjauksen kulku suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan kanssa, hänen yksilölliset tarpeensa huomioiden.

Yksilöohjaus pitää sisällään viisi etätapaamista (2 x 45min) ja 3 intensiivipäivää Salossa, läheihoidon yhteydessä. Intensiivipäivien majoitus ja ruokailut kuuluvat hintaan, ja yksilöohjaukseen osallistuneella on mahdollisuus vierailla tulevilla hoitojaksoilla maksutta. Yksilöohjauksen osallistuja pääsee mukaan Läheisten klinikan vertaistuelliseen yhteisöön ja hänellä on vierailuoikeus myös yhteisesti järjesteyille tapaamisille.

Osastot: ,

Irti Läheisriippuvuudesta – Yksilöohjauksen tavoitteena on, että osallistuja saa syvällisen ymmärryksen siitä, miten menneisyys päihdeongelmaisen (tai muulla tavoin toimintahäiriöisen) kanssa on vaikuttanut nykyhetkeen ja läheisriippuvuuden syntyyn. Osallistuja pystyy havaitsemaan omat haitalliset toimintamallinsa ja selviytymismekanisminsa, jotka saattavat edelleen toimia hyvän elämän esteenä aiheuttaen negatiivisia tunnekokemuksia. Osallistuja havaitsee oman läheisriippuvuutensa seuraukset ja hän kykenee hahmottamaan muutokseen tarvittavia ratkaisuja ja toteuttamaan niitä.

Paras sijoitus ikinä, mitä voisin itselle tehdä. Toivoisin jokaisen tämän maan kansalaisen käyvän saman opin läpi, jolla vähäkään tuntuu et nyt tässä on jotakin pielessä. Itsellä ainakin muuttui käsitys joka ikisestä pienestä asiasta.

Tärkein oppi on et vain minä olen vastuussa vain omasta elämästäni. Minun ei tarvitse olla vastuussa muiden tunteista, jokainen aikuinen pystyy itse olemaan vastuussa omista tunteistaan niin kun minäkin olen. Ja myös että olen armollinen itselle, pikku hiljaa harjotellaan!

Yksilöohjauksen sisältö oli hyvä ja varsinkin intensiivipäivät! Ei haitannut ollenkaan, vaikka on etänä. Nopeasti tottui siihen ja lämmin tunnelma välittyi ruudunkin läpi.

Yksilöohjauksen asiakaspalaute

Yksilöohjauksen jälkeen tavoitteena on, että osallistuja kykenee näkemään itsensä vastuullisena oman elämänsä toimijana ja valjastamaan omat voimavarat käyttöönsä eläen nykyhetkeä, eikä menneisyyttä. Hän kokee itsensä ja elämänsä arvokkaaksi, tärkeäksi ja ainutlaatuiseksi, eikä enää suostu toisten ihmisten tai elämän vietäväksi. Hänen tunnesäätelytaitonsa paranevat ja hän on vastuullinen vuorovaikuttaja. Hän kykenee havainnoimaan oman toimintansa positiivisia vaikutuksia elämässään.

Ohjauksen viitekehyksenä toimii toipumiskeskeinen työote, jota sovelletaan mm. Minnesota-Mallisissa hoitokeskuksissa. Ohjauksessa tutustutaan myös 12-askeleen toipumisohjelmaan, sekä toipumista tukevaan kirjallisuuteen. Ohjauksessa hyödynnetään terapeuttista keskustelua, näyttöön perustuvaa hoitotyötä ( DKT, sekä Kognitiivinen käyttäytymisterapia), ratkaisukeskeistä työotetta, sekä kokemusasiantuntijuutta/vertaistukea. Kaikilla läheisohjaajillamme on oma ammatillisen koulutuksen lisäksi oma toipumiskokemus läheisriippuvuudesta. Hyödynnämme omaa kokemusta asiakastyössä muun muassa esimerkein, sekä herkkyytenä tunnistaa läheisriippuvaiset toimintamallit.

Kukin ohjaus räätälöidään vastaamaan osallistujan yksilöllisiin tarpeisiin. Aikataulut ja ohjauksen eteneminen sovitaan yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Yksilöohjaus pitää sisällään viisi etätapaamista (2 x 45min) ja 3 intensiivipäivää Salossa. Intensiivipäivät sijoitetaan läheishoitoihin, jotta yhteisöllinen vertaistuki toteutuu. Intensiivipäivien majoitus ja ruokailu kuuluu yksilöohjauksen hintaan.

Etätapaamisissa käymme läpi Läheisriippuvuuden syntyä, ilmenemismuotoja, sekä seurauksia. Intensiivipäivillä teemme turvallisessa pienryhmässä sukupuun , sekä asiakas kertoo oman elämäntarinansa. Tutustumme peilaamisen käsitteeseen, sekä psykologisen turvallisuuden vaikutukseen läheisriippuvuuden toipumisprosessissa. Käymme läpi vertaistuen merkitystä, sekä toipumisen työkaluja.

Intensiivipäivien jälkeisissä tapaamisissa käydään läpi toipumisen prosessia ja seurataan, miten asiakas on kyennyt ottamaan käyttöön uusia toimintamalleja, sekä havainnoimaan niiden vaikutuksia. Asiakkaalla on mahdollisuus tukeutua läheisohjaajaan niissä asioissa, joissa hän kokee suurimpia haasteita.

Scroll to Top